Strona główna » Regulamin sklepu

1. Informacje ogólne

1.1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
.

1.2. Właścicielem sklepu www.only-kids.pl jest :

Marex Marek Chowaniec, 32-600 Oświęcim ul. Zawidzkiego 14/12

NIP:     5491153128

tel. : +48 883 576 645
e-mail: pomoc@only-kids.pl

1.3. Adres do korespondencji:

Marex Marek Chowaniec

ul. Zawidzkiego 14/12

32-600 Oświęcim

tel. : +48 883 576 645


e-mail:
pomoc@only-kids.pl

1.4 Ceny towarów oferowanych w sklepie only-kids.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek 0% VAT (są cenami brutto). Produkty sprzedawane są nowe.

2. Procedura składania i realizacji zamówień

2.1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk „Zamówienie”.

2.2. Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje po prawidłowym wypełnieniu danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

2.4. W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

wobec przyczyn zależnych od skłądającego zamówienie.

2.6. Only-Kids.pl wystawia imienną fakturę VAT 0% lub fakturę VAT 0% na zakupiony towar.

2.7. Sposoby płatności:

*przedpłata na konto (przelewy24.pl)

* przesyłka pobraniowa ( zapłata przy odbiorze)

3. Zwroty, wymiany i reklamacje.

3.1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

3.2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3.3. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: Marex Marek Chowanie , ul. Zawidzkiego 14/12, 32-600 Oświęcim niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.


3.4. W przypadku odstąpienia od umowy sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż do 14 dni.

3.5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

3.6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3.7. Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.

4. Prawa autorskie.

4.1. Zdjęcia oraz wszystkie teksty znajdujące się na stronie sklepu internetowego Ottanta.pl są autorstwa i należą do właściciela firmy Marex Marek Chowaniec.

4.2. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie www.only-kids.pl bez zgody autora, dla jakichkolwiek celów, jest naruszeniem prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych.

Podstawa prawna: „Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000r. Nr 80 poz.904).

5. Postanowienia końcowe.

5.1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).

Shopping Cart
Scroll to Top